Общи условия на покупки и използване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКИ И ИЗПОЛЗВАНЕ!

В сила от 25.05.2018г.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Този документ установява общите условия, които уреждат използването на този уебсайт (www.Tediko.bg) и закупуването на продукти чрез него.
Ние ви препоръчваме внимателно да прочетете условията, нашата политика за "бисквитки" и нашата политика за поверителност(съвместно наричани по-долу, "политики за защита на данните"), преди да използвате този уебсайт.
Когато използвате този уебсайт или поръчвате чрез него, сте обвързани с тези условия и нашите политики за защита на данните.
Ако не сте съгласни с условията и с политиките за защита на данни, не използвайте този уебсайт.
Тези условия могат да бъдат изменяни. Ваша отговорност е да ги прочитате периодично, понеже условията към момента на използване на уебсайта или на сключване на съответния договор (както са определени по-нататък) са условията, които се прилагат.
Ако имате някакви въпроси относно условията или политиките за защита на данните, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт.

2. НАШИТЕ ДАННИ
Продажбата на стоки чрез този сайт се извършва под името на ТЕДИКО ЕООД - Българска компания с адрес на управление гр. Пловдив бул. Никола Вапцаров 81, регистрирана в Търговския регистър на РБ през 2000та година, с фирмен данъчен номер BG115759520.
Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online.

3. ВАШИТЕ ДАННИ И ВАШИТЕ ПОСЕЩЕНИЯ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ
Информацията или личните данни, които ни предоставяте, ще се обработват в съответствие с политиките за защита на данните.
От 25.05 тази година влиза в сила Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679, съгласно който се въвеждат нови правила за защита на физическите лица, респективно техните лични данни при онлайн пазаруване.
Когато използвате този уебсайт, вие се съгласявате с обработката на информация и детайлите и заявявате, че цялата предоставена информация и подробности са верни и отговарят на действителността.

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ
Когато използвате този уебсайт и правите поръчки чрез него, вие се съгласявате:
а. Да използвате този уебсайт, за да правите само законово валидни запитвания и поръчки.
б. Да не правите никакви фалшиви или измамни поръчки. Ако счетем, че е била направена такава поръчка, ние ще имаме право да я отменим и да информираме компетентните органи.
в. Да ни предоставите вашия имейл адрес, пощенски адрес и/или други координати вярно и точно.
Вие също се съгласявате, че можем да използваме тази информация за връзка с вас по отношение на вашата поръчка, ако е необходимо (вижте нашата политика за поверителност).
Ако не ни предоставите цялата информация, която ни е необходима, не можем да приемем вашата поръчка.
Когато заявите поръчка чрез този уебсайт, вие заявявате, че сте над 18-годишна възраст и имате законно право да сключвате обвързващи договори.

5. ДОСТЪПНОСТ НА УСЛУГАТА
Услугата за доставка на артикулите, предлагани на този уебсайт, е достъпна само в България.

6. ОФОРМЯНЕ НА ДОГОВОРА

Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online.

За да направите поръчка, трябва да следвате процедурата за онлайн покупка и да кликнете върху "Поръчка". 

След това ще получите имейл, потвърждаващ получаването на вашата поръчка ("Потвърждение на поръчката").

Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от ТЕДИКО ЕООД чрез “www.Tediko.bg” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка.

7. НАЛИЧНОСТ НА ПРОДУКТИ
Всички поръчки и доставки на продукти зависят от наличността. В това отношение, ако възникнат трудности по отношение на доставката на продукти или няма повече артикули, останали на склад, ние си запазваме правото да ви предоставим информация за заместващи продукти със същото или по-високо качество и стойност, които може да поръчате.
Ако не желаете да поръчате заместващи продукти, ще възстановим всяка сума, която може да сте заплатили.
ТЕДИКО чрез онлайн магазина си "www.Tediko.bg" не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазина на фирмата, намиращ се на адрес гр. Пловдив, Асеновградско шосе 9/Автокъща Димчев-офис сграда.
ТЕДИКО допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна.ТЕДИКО чрез "www.Tediko.bg" не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазина, както и промяна в дизайна на продуктите.Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.
8. ОТКАЗ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОРЪЧКА
Ние си запазваме правото да премахваме всеки продукт от този уебсайт по всяко време и да премахваме или променяме всеки материал или съдържание от него. Въпреки че винаги ще правим всичко възможно да обработваме всички поръчки, може да има изключителни обстоятелства, които ни принуждават да откажем обработката на поръчка, след като сме изпратили потвърждение за поръчката. Ние си запазваме правото да извършваме това по всяко време.
Ние не носим отговорност пред вас или пред трети лица за премахване на който и да е продукт от този уебсайт, или за премахване или модифициране на който и да е материал или съдържание от уебсайта или за това, че не сме обработили поръчка заради възникнали непредвидени обстоятелства, след като сме изпратили потвърждение на поръчката.

9. ДОСТАВКА
Независимо от клауза 7 по-горе по отношение на наличността на продуктите и освен при извънредни обстоятелства, ние ще се стремим да изпратим поръчката, състояща се от продукта(ите),изброен(и) във всяко потвърждение на доставката преди датата, посочена в съответното потвърждение на доставката, или ако няма указана дата за доставка, в очаквани разумни срокове (от 1 до 5 работни дни).Във всички случаи ние ще доставим продукта в рамките на максимален период от 30 дни от датата на Потвърждение на поръчката.
Въпреки това може да има закъснения по причини като настъпването на непредвидени обстоятелства, които да ни възпрепястват.
За целите на тези условия, "доставка" ще се счита за извършена и поръчка ще са счита за "доставена" веднага след като вие или трето лице, посочено от вас освен доставчика, получи стоките, което ще се доказва с подписването на документ за получаване на поръчката на посочения от вас адрес за доставка.
Ние доставяме всяка ваша поръчка с куриерска фирма SPEEDY или Лео Експрес и намерението ни е да доставим всяка поръчка на налични продукти в рамките на от 1 до 5работни дни от датата на приемане на вашата поръчка.
Ние не доставяме в дни Официални празници за РБ.

10. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВЯНЕ
Ако е невъзможно да доставим вашата поръчка, ще ви информираме писмено на посочения от вас имейл.
Ако не сте на мястото на доставка в съгласувания час, ви молим да се свържете с нас, за да организираме доставка в друг ден.
Ако след 15 дни от датата, на която вашата поръчка е на разположение за доставка, поръчката не може да ви бъде доставена по причини, които не зависят нас, ще предположим, че желаете да прекратите Договора и той ще бъде прекратен.
В резултат на прекратяване на Договора ще ви върнем всички получени от вас плащания, включително разходите за доставка (освен всички допълнителни такси, произтичащи от вашия избор на всеки метод за доставка, различен от обичайния метод за доставка, който предлагаме) без ненужна забава и във всеки случай, в срок от 14 дни от датата, на която е прекратен този договор.
Моля, имайте предвид, че транспортът поради прекратяването на Договора, може да доведе до допълнителни разходи, които ние ще имаме право да ви прехвърлим.

11. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСКА И СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ПРОДУКТИТЕ
Продуктите ще са под ваша отговорност от момента на доставката до вас както е посочено в клауза 9 по-горе.
Вие придобивате собствеността върху продуктите, когато ние получим пълно заплащане на всички дължими суми, включително и разходите за доставка, или в момента на доставката (както е определено в клауза 9 по-горе), ако това е трябвало да се извърши по-късно.
12. ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ
Цената на продуктите ще бъде определена по всяко време на нашия уебсайт, освен в случай на очевидна грешка.
Въпреки че ние правим всички усилия, за да гарантираме, че показаните на уебсайта цени са правилни, може да възникне грешка.
Ако открием грешка в цената на който и да е от продуктите, които сте поръчали, ще ви информираме възможно най-скоро и ще ви дадем възможност да потвърдите вашата поръчка на правилната цена или да я анулирате. Ако не успеем да се свържем с вас, поръчката ще се счита за анулирана и всички платени суми ще ви бъдат възстановени в пълен размер.
Ние не сме длъжни да ви предоставим който и да е продукт на неправилна по-ниска цена (дори когато сме изпратили потвърждение на поръчката,) ако грешката в цената е явна и несъмнена и е било разумно възможно да бъде разпозната от вас като неправилна цена.
Цените на сайта са с ДДС, но изключват таксите за доставка, които се добавят към общата цена при финализиране на вашата поръчка.
Цените могат да бъдат променяни по всяко време.
Все пак, освен както е предвидено по-горе,промените няма да засягат поръчките, за които сме изпратили потвърждение на поръчката.
След като сте избрали всички артикули, които искате да купите, те ще бъдат добавени към вашата кошница.
Следващата стъпка ще бъде да обработите поръчката, да изберете Метод на доставка и Начин на плащане.
За тази цел трябва да следвате стъпките на процеса за покупка, като посочите или проверите информацията, поискана във всяка стъпка.
Освен това по време на процеса на покупката, преди плащането, можете да промените съдържанието и детайлите на вашата поръчка.
Също така, ако сте регистриран потребител, в "Моят акаунт“ има наличен запис на всички направени от вас предишни поръчки.
Като начин на плащане можете да използвате следните карти: Visa, Mastercard и Visa Electron.
За да сведем до минимум риска от неоторизиран достъп, информацията за вашата кредитна карта ще бъде шифрована.
След като получим вашата поръчка, ние изискваме предварително авторизиране на вашата карта, за да гарантираме, че са налице достатъчно средства за завършване на транзакцията.
Вашата карта ще бъде таксувана в момента, когато вашата поръчка напусне нашия склад.
Когато кликнете върху "Покупка", вие потвърждавате, че кредитната карта е ваша, или че вие сте законния титуляр.
Кредитните карти са обект на проверка и разрешение от юридическото лице, издало картата.
Ако юридическото лице не разреши плащането, ние не носим отговорност за каквото и да е забавяне или неизпълнение на доставката и няма да можем да сключим договор с вас.
Ние работим в местна валута Български лев вие нямате допълнителни такси за транзакцията.
С вашата покупка вие изрично ни упълномощавате да издадем фактура за плащане по електронен път.Независимо от това, можете свободно да посочите по всяко време вашето желание да получите хартиена
фактура. В такъв случай ние ще издадем и ще ви я изпратим в горепосочения формат.

13.ЦЕНА НА ДОСТАВКА
За всяка ваша покупка на стойност по-голяма от 80лв ние ви осигуряваме БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА!
Стандартната цена за Куриерската услуга, която ще ви бъде начислена за поръчки на стойност по-малка от 80лв е 5.99лв.

14. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ
На уебсайта също е налична функционалността за закупуване на стоки като гост и като Регистриран потребител.
При тип покупка като гост и като Регистриран потребител ще ви бъде поискана само такава информация, която е от съществено значение за обработката на вашата поръчка.
След приключване на процеса на покупката, ще ви бъде предложена възможността да се регистрирате като потребител или да продължите като нерегистриран потребител.
Вашата Регистрация като Регистриран потребител ви дава предимството да проследяват и преглеждате предишни свои поръчки, да променяте адрес за доставка и много други.

15. ПОЛИТИКА ЗА ЗАМЯНА/ВРЪЩАНЕ
15.1 Законово право на отказ
Право на отказ от договора
Ако сключвате договор от разстояние, имате право да се откажете от Договора от разстояние(с изключение на продукти, посочени в клауза 15.3 по-долу, за които се изключва правото на отказ), в рамките на 14 дни, без да посочвате причина, без да дължите никакви обезщетение или неустойка и без да плащате никакви разходи, с изключение на разходите, изрично посочени в настоящите правила и условия.
Периодът за отказ ще изтече след 14 дни от деня, в който придобиете, или трето лице, различно от превозвача и посочено от вас, придобие физическо владение на стоките или в случай на множество стоки в една поръчка, доставени поотделно, след 14 дни от деня, в който придобиете или трето лице, различно от превозвача, посочено от вас придобие владение на останалата последна стока, поръчана в една поръчка.
Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.
При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 дни на адрес гр. Пловдив, Асеновградско шосе 9, Автокъща Димчев/офис-сграда ТЕДИКО. При възникнал такъв случай ТЕДИКО възстановава всички суми ,получени от потребителя, включително разходите по доставка.
Разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента.

За да упражните правото си на отказ от Договор от разстояние, е необходимо да уведомите ТЕДИКО писмено на имейл адрес: sales@tediko.bg. Можете да декларирате отказа си от Договор от разстояние и устно като използвате телефон 0895553543 като заявите недвусмислено желанието си да върнете закупен продукт или продукти.
Можете също(препоръчително) да използвате Формуляр за отказ, който ще откриете в раздел Поръчки и Връщане, но не е задължително.Във всички случаи получения Формуляр за отказ ще ускори и ще улесни процеса по обработване на вашата върната поръчка.
За да спазите срока за отказ, е достатъчно за да изпратите вашето съобщение относно упражняването на правото на отказ, преди да е изтекъл срока за отказ.

15.2 СМЯНА НА РАЗМЕР
Ако решите, че закупеният от Вас артикул е с неподходящ за Вас размер, можете да направите заявка за смяна на размера му, като в този случай ще дължите само цената на куриерските такси по замяната.
Това не засяга Вашите законови и договорни права за отказ, които продължат да бъдат в сила.
Можете да направите нова поръчка или да ни уведомите писмено или по телефона за желанието си да смените един размер с друг размер на същия продукт при условие, че той е наличен и цената му е същата като цената, на която вече сте го закупили.
Изберете новия размер на артикула и при условие, че артикулът е един и същ, цената му на уебсайта е същата или по-висока от цената, която сте платили за първоначалния артикул (имайте предвид, че само в този случай няма да бъдете таксувани за разликата в цената) и че са използвани само определени начини за плащане (за повече информация вижте точка 12 от настоящите Условия). Когато тези изисквания са изпълнени, ще можете да заявите смяна на размера.
Обърнете внимание, че опцията за смяна на размера на първоначалния артикул ще бъде активна само когато всички тези условия са изпълнени.
След като сте избрали начина на връщане, ние ще изпратим новата поръчка за артикула с коригирания размер в рамките на 2-3 работни дни, считано от датата на заявката за замяна, и във всеки случай в рамките на не повече от 30 дни от тази дата. Новата поръчка е предмет на предвиденото в Общите условия, включително упражняването на правото на отказ.


ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОТКАЗА

Ако решите да се откажете от Договор от разстояние, ние ще ви възстановим всички получени от вас плащания, без ненужна забава и във всеки случай, в рамките на 14 дни от датата, на която този договор е бил прекратен. 

Ние ще извършим такова възстановяване, като използваме банкови детайли, посочени от вас писмено във формата(формуляра за връщане) за контакт.Във всеки случай няма да ви бъдат начислени никакви такси в резултат на такова възстановяване. Независимо от горното, ние можем да откажем възстановяване, докато не получим обратно стоките или не ни предоставите доказателства, че сте изпратили обратно стоките във вида, в който те са били получени от вас.
Вие ще изпратите обратно или ще доставите стоките или ще ни ги предадете в нашия офис в гр. Пловдив, Асеновградско шосеN:9, ТЕДИКО ЕООД съответно без неоснователно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който ни изпратите вашия отказ от този договор.
Крайният срок е спазен, ако изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.
Освен ако не предадете стоките на горепосочения адрес, вие ще поемете преките разходи по връщането на стоките.

Връщането се допуска при следните условия:
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от ТЕДИКО ЕООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа формуляр за отказ+ посочена лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от ТЕДИКО – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);
• клиентът съгласува с представител на ТЕДИКО адреса, на който ТЕДИКО желае да получи обратно стоката;
• съгласно разпоредбите на ЗЗП, ТЕДИКО ЕООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
ТЕДИКО ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.
Моля, преди да върнете стоките, уверете се, че присъстват и са надлежно запазени всички етикети и реквизити/задължително касов бон, фактура или документ, изаден ви от куриера, ведно с опаковката в цялост и ненарушен търговски вид на продуктите.
Неспазването на горепосоченото води до отказ да приемем върнатите от вас артикули.

15.3 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
От съображения за вашата сигурност не можем да приемем обратно продукти от вида: бельо, бански, хигиенни продукти за майката, фиби и аксесоари за коса.
Вашето право да анулирате Договора за покупка от разстояние се прилага изключително за продукти, които са върнати в същото състояние, в което сте ги получили. Няма да бъде извършено възстановяване на средства, ако продуктът е бил използван, след като е бил отворен, за продукти, които не са в същото състояние както когато са били доставени, или ако са били повредени.
Грижете се за продукта(ите), докато е/са ваше притежание.
Моля, върнете продуктите, като използвате или включите оригиналната им опаковка в ненарушен търговски вид.
След преглеждане на артикула, ние ще ви информираме в срок до 3 дни за това дали имате право на възстановяване на изплатените суми.
Възстановяването на средствата ще бъде извършено възможно най-скоро и във всички случаи в рамките на 14 дни от датата, на която сте ни уведомили ни за вашето намерение да отмените договора. Независимо от горното, ние можем да откажем възстановяване, докато не получим обратно стоките или не ни предоставите доказателства, че сте изпратили обратно
стоките, което от двете настъпи по-рано. Възстановяването на средствата винаги ще бъде извършвано по банков път.

15.4 ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНИ СУМИ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ
При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител - майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаване на настойник.
Вие ще поемете разходите и рисковете при връщането на продуктите, както е посочено по-горе.
Ако имате някакви въпроси, можете да се свържете с нас чрез нашата форма за контакт или като
се обадите на: 0895553543

15.5 ЛИЧНИ ДАННИ
ТЕДИКО ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Прочетете Политика за поверителност и защита на личните данни публикувана тук. Тя е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

• ТЕДИКО ЕООД чрез “www.Тедико.bg” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта/онлайн магазина и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
• При спазване на действащото законодателство, клаузите на настоящите Общи условия и Политиката за Поверителност, ТЕДИКО ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, за които са предоставени.

IV. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
• ТЕДИКО ЕООД чрез www.Tediko.bg” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
• ТЕДИКО ЕООД чрез “www.Tediko.bg” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

V. ОТГОВОРНОСТ
• ТЕДИКО ЕООД чрез “www.Tediko.bg” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЕДИКО ЕООД чрез “www.Tediko.bg” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЕДИКО ЕООД чрез “www.Tediko.bg”.

VI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЕДИКО ЕООД съобразно българското законодателство.

15.4 ВРЪЩАНЕ НА ДЕФЕКТНИ ПРОДУКТИ
Ако забележите, че в момента на доставка продуктът не е както е посочено в договора, трябва незабавно да се свържете с нас чрез нашия форма за контакт, като предоставите информация за продукта и претърпените щети; Също така можете да ни се обадите на 0895553543.
Трябва да върнете продукта на посочен от нас адрес не по-късно от 14 дни от датата на получаването му. В случай, че не получим горепосочения продукт в рамките на този срок, ние ще приемем, че вие сте се отказали от опцията "връщане на дефектен продукт".

16. ПИСМЕНА КОМУНИКАЦИЯ
Приложимите регламенти изискват част от информацията от уведомленията, които изпращаме до вас, да са в писмена форма. Чрез използването на този сайт вие се съгласявате, че по-голямата част от комуникацията с нас ще бъде електронна.
Ние ще се свързваме с вас по имейл или ще ви предоставяме информация чрез публикуване на уведомления на този уебсайт.
За договорни цели вие се съгласявате да използвате този електронни средства за комуникация и приемате, че всички
договори, уведомления, информация и други съобщения, които ви изпращаме по електронен път, са в съответствие с правните изисквания.

17. СЪБИТИЯ ИЗВЪН НАШИЯ КОНТРОЛ/ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Ние няма да носим отговорност за каквото и да е неизпълнение или забавяне в съответствие с някое от задълженията, което поемаме по договор, когато то е причинено от събития, които са извън нашия разумен контрол ("Форсмажорни обстоятелства").
Форсмажорните обстоятелства включват всяко действие, събитие, неупражняване, пропуск или злополука, която е извън нашия разумен контрол, включително, между другото, следното:
а. Невъзможността за използване на публични или частни телекомуникационни системи.
б. Актове, укази, закони, наредби или ограничения на което и да е правителство или публичен
орган.
в. Стачка, повреди или друг вид обстоятелства касаещи куриерските услуги.

18. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
1. ТЕДИКО продава на своите клиенти всяка закупена стока с гаранция или гаранционна карта, в която са упоменати:
• адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената техника;
• гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители;
• гаранционен срок на закупената стока;
2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, ТЕДИКО ЕООД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди(при монтаж, демонтаж или при неправилно използване), независимо дали се бакзират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.

3. За всички продути важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

4.Въпреки описаното по- горе валидно е следното:Гаранционната карта НЕ е задължителен документ. Гаранцията се удостоверява с касова бележка или релевантен документ, получен при доставка с куриер-документ Пощенски паричен превод, или Товарителницата, която сте получили от Куриера. Дори да няма гаранционна карта, търговеца е длъжен да уважи гаранцията на база на фискалния бон,или на база документите релевантни на касов бон, получени от вас заедно с доставката от Куриера(Пощенски паричен превод при доставка с куриер Спиди, Товарителница-с куриер Лео Експрес).Молим ви да съхранявате грижливо всички документи, с които сте получили заедно с Доставката на съответен продукт/продукти - Касов Бон, Фактура, Товарителница или Документ Пощенски паричен превод, предоставени ви от Куриера при Доставката. Ние признаваме като Гаранционна карта изброените по-горе Документи. Задължително е да ги предоставяте, когато искате да използвате Гаранционните условия.

19. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.4. липсващ Документ-Касов Бон, Фактура, Товарителница или Документ Пощенски Паричен Превод, получени от Куриера заедно с Доставката на вашата покупка.

20. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. ТЕДИКО ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

21. ИЗПОЛЗВАНЕ НА "БИСКВИТКИ"
За да работи www.TEDIKO.bg, според заложената от екипа на ТЕДИКО ("ние") функционалност, както и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света.

22. КОМЕНТАРИ И ПРЕПОРЪКИ
Ние ценим мнението на нашите клиенти. Затова вие можете да ни изпратите писмено по имейл чрез формата за контакт или да ни се обадите на 0893 553 838 с коментари и предложения.
Вашето мнение е важно за нас.